Home / Ligging van je baby

Ligging van je baby

stuitliggingOf je baby via de natuurlijke weg (vaginale bevalling) geboren kan worden, hangt deels af van zijn ligging. De juiste ligging is de kruinligging; in de laatste weken is je kindje met zijn hoofdje naar beneden in jouw bekken ingedaald. Dat ligt voor jouw kindje het lekkerst en komt ook het meeste voor. Hij zal, eenmaal ingedaald, zich niet meer kunnen afzetten tegen de baarmoederwand en blijft dus lekker zitten waar hij zit.

Volkomen stuitligging

Als je kindje in hurkzitting, met zijn voetjes eerst en rug naar achter naar beneden zakt, noem je dat een volkomen stuitligging. Geen ideale houding voor een natuurlijke bevalling, maar gelukkig verandert je baby vaak nog van ligging, omdat het zich met zijn voetjes kan afzetten in het bekken. Draait hij zich dan om, met zijn hoofdje omlaag, dan ligt hij goed en stevig vast. Mocht je kindje wel in stuitligging blijven liggen, dan is een thuisbevalling niet mogelijk.

Onvolkomen stuitligging

Je baby kan ook met zijn kontje omlaag, maar met zijn voetjes in de lucht gaan liggen. De beentjes liggen tegen zijn neus. In tegenstelling tot de volkomen stuitligging, waarbij hij zich met zijn voetjes makkelijk kan afzetten in het bekken, kan je baby deze onvolkomen stuitligging moeilijk corrigeren. Hij kan op deze manier wel via de natuurlijke weg, in het ziekenhuis, geboren worden.

Dwarsligging

In dwarsligging ligt je baby totaal overdwars met zijn schouder boven/in het bekken – dit komt maar zelden voor. Met deze ligging is een natuurlijke bevalling niet mogelijk.

Draaien

In ongeveer de laatste vier weken wordt de ligging van je baby gecontroleerd. Is er dan nog sprake van een stuit- of schouderligging, dan wordt dit misschien met een echo geverifieerd. Is een stuitligging het geval, dan kun je ervoor kiezen het kind door de verloskundige of arts te laten draaien. Je baby wordt uitwendig vastgepakt en gedraaid en gekanteld totdat het met zijn hoofd omlaag ligt. Het lijkt enger dan het is en het is niet schadelijk voor de baby. Die wordt overigens nauwlettend in de gaten gehouden met een echo en soms een hartfilmpje. Het lukt ongeveer in 40% (bij een eerste zwangerschap) tot 50% van de gevallen om het kindje te draaien.