Home / Kleuterschool / Kleuteronderwijs anno 2015

Kleuteronderwijs anno 2015

‘Onze kinderen moeten teveel… Laat ze toch langer kleuteren!’ Het zijn geluiden die steeds meer hoorbaar zijn onder ouders en leerkrachten en die wij krachtig onderschrijven. Toetsing, screening en leerdoelen lijken te prevaleren in de kleuterklas. Het kleuteronderwijs anno 2015 staat ver af van de belevingswereld van vier- en vijfjarigen.

Spelend leren

Vroeger was de kleuterschool een plek waar kinderen ongestoord speelden, af en toe geholpen of gestimuleerd door de juf, zonder dat er een toets of proef aan te pas kwam. Spelen stond centraal. Doordat het kleuteronderwijs in 1985 verplicht werd opgenomen in het basisonderwijs, nam leren steeds meer de plek in van spelen. Hoewel kleuters daardoor beter in staat werden gesteld in groep 3 te beginnen, lijkt die tendens te zijn doorgeslagen. Leren staat boven spelen. En dat terwijl spelend leren dé manier is om kleuters te prikkelen en te boeien.

Toetsing

Een gevolg van het leersysteem is dat er getoetst moet worden of kleuters wel genoeg leren. Voor kleuters bestaan er al drie verschillende toetsen: de Taal-, Ruimte en Tijd-, en Ordenentoets. Die toetsen kunnen elk twee keer per leerjaar gehanteerd worden: dat zijn dus twaalf mogelijke toetsen per jaar, en dat voor een kleuter! Daarnaast moet elke kleuter een aantal doelstellingen behaald hebben aan het eind van zijn kleutertijd, zoals kennis van begrippen en cijfers. Door zo’n veeleisend systeem krijgen kleuters niet meer de ruimte om zich spelenderwijs op hun eigen tempo te ontwikkelen. Probleem is ook dat jonge kinderen zich pieksgewijs ontwikkelen en niet volgens het boekje. Ieder kind heeft zijn eigen tempo en zijn eigen talenten. Veel meer moet worden gekeken naar het totaalbeeld. Daarbij moet het oordeel van de leerkracht, in samenspraak met de ouders, veel meer een centrale rol spelen om te bepalen hoe goed een kleuter het doet in de klas.

Balans

Ideaal zou zijn om een balans terug te brengen in de kleuterklas. Een vorm van onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van onze kinderen, met spel dat het leerproces stimuleert, en met ruimte voor elke kleuter om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. De inschatting van de leerkracht, gebaseerd op zijn ervaring met de kleuter in de klas, moet een meer prominente rol innemen. Samen met een beperkt aantal toetsingsmomenten moet dat indicatie zijn van hoe een kind presteert en welke begeleiding het nodig heeft. Als ouders kunnen we daarin bijdragen te zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met de leerkracht en de school!