Home / Financieel / Kinderbijslag 2015

Kinderbijslag 2015

Op de site van de Belastingdienst valt te lezen dat de kinderbijslag op een paar punten wijzigt in 2015.

  • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 niet aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de kinderbijslag niet mee stijgt met de stijging van de prijzen. De kinderbijslag wordt per 1 januari 2016 voor het eerst weer aangepast aan de inflatie.
  • Er gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo, of mbo niveau 2 of hoger.
  • Uitwonende kinderen tot 16 jaar jaar mogen onbeperkt bijverdienen. Voor hen vervalt de toets op hun inkomen.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.
  • Een ouder met een gehandicapt kind, maar zonder partner of waarvan de partner niet werkt, heeft recht op een extra bedrag aan kinderbijslag bij van € 1.460,-. Dit bedrag komt bovenop de 2x kinderbijslag.

Hoogte kinderbijslag

Bedrag in euro’s per kwartaal.

0 t/m 5 jaar: € 191,65
6 t/m 11 jaar: € 232,71
12 t/m 17 jaar: € 273,78

Meer informatie:

Rijksoverheid

SVB