Home / Zorg voor je ouders

Zorg voor je ouders

Ouderenzorg thuis onder de maat

bron: NOS Huisartsen en verpleegkundigen zien steeds meer ouderen eenzaam worden of slecht eten en drinken. Ze vinden dat ouderen te weinig mantelzorg en professionele hulp aan huis krijgen. Driekwart van de huisartsen en de helft van de wijkverpleegkundigen vindt de thuiszorg onvoldoende. Dat meldt de NOS 13 april jl. …

Lees meer

Tablets in de ouderenzorg

Het gebruik van tablets en apps is allang niet meer voorbehouden aan de jongste generaties en beperkt zich zeker niet tot fun en games. Het mooie is aan tablets is dat ze zeer intuïtief werken –  vrijwel iedereen snapt hoe het werkt – en er met apps allerlei slimme oplossingen gemaakt …

Lees meer

Ouderenzuivel voor ondervoede ouderen

Maar liefst 20% van de ouderen boven de zestig jaar is ondervoed – ook in Nederland. Dit zegt zuivelcoöperatie FrieslandCampina in een gesprek met het Financieel Dagblad. Voor deze groep senioren gaat de zuivelfabrikant nu speciale ouderenzuivel produceren. ‘Die senioren krijgen niet de juiste voedingsstoffen. In China praat je over …

Lees meer

Meer ziekteverzuim onder mantelzorgers

Bron: NOS Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze naast hun werk een naaste verzorgen. Vooral mensen die al langer dan twee jaar mantelzorg verlenen, krijgen zelf te maken met een slechtere gezondheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht hoe vaak mantelzorgers zich ziek melden en vergeleek dat met de periode voordat ze begonnen …

Lees meer

Gezelschap inhuren voor ouderen

Een nieuwe trend binnen de zorg is de opkomst van bedrijven waarbij je als oudere iemand kunt inhuren om je gezelschap te houden. Volgens een artikel in de Volkskrant willen duizenden ouderen betalen om van deze dienst gebruik te maken. Daarnaast is het voor veel kinderen wellicht een goede aanvulling …

Lees meer