Home / Dementie

Dementie

Omgaan met dementie – 10 tips voor mantelzorgers

Het is heel moeilijk voor de omgeving om te zien hoe iemand met dementie verandert en welke emoties dat bij die persoon teweeg brengt. De naasten die zorg verlenen moeten zich daar continu aan conformeren. Dat kan erg lastig zijn. Weten wat je kunt verwachten, en wat wel en niet …

Lees meer

GPS in schoenzool voor dwalende dementerenden

Dementie drukt een enorme stempel op de levens van patiënten en hun naaste omgeving. In Nederland hebben 260.000 mensen deze hersenziekte en dat aantal neemt met 20.000 nieuwe diagnoses per jaar explosief toe. Het grootste deel van mensen die lijden aan dementie (70%) woont thuis en wordt door mantelzorgers verzorgd. Vaak …

Lees meer

Apps voor personen met dementie

Wij schreven al eerder over hoe tablets effectief gebruikt kunnen worden in de ouderenzorg. Ze zijn intuïtief in gebruik en redelijk schadeproof. Er zijn zelfs speciale tablets op de markt voor ouderen. Ook is er een speciale app voor personen met dementie en hun mantelzorgers: de dementia app. Maar ook …

Lees meer