Home / Wiegendood / ALTE (Apparent Life Threatening Event)

ALTE (Apparent Life Threatening Event)

ALTE is een vrij onbekende aandoening voor een onduidelijk verschijnsel. Net zoals wiegendood kent ALTE geen duidelijke medische oorzaak. ALTE is levensbedreigend, maar door adequaat ingrijpen kan het kind worden gered. Na die tijd lijkt het kind weer kerngezond.

Wat is ALTE?

ALTE, apparent life threatening event, is een plotseling en onverwacht optredende, ogenschijnlijk levensbedreigende situatie bij een van tevoren gezond kind van 0 tot 2 jaar. Het kind wordt bleek, slap en/of blauw en moet door ouder of verzorger sterk gestimuleerd worden om in leven te blijven. Zonder stimulatie zou het kind zeker zijn overleden. Na die tijd lijkt het kind echter weer kerngezond. ALTE is een andere aandoening dan wiegendood, hoewel een kleine overlap ertussen niet kan worden uitgesloten. Ook is het zo dat kindjes die ALTE hebben meegemaakt, of van wie een broertje of zusje het heeft gehad, waarschijnlijke een verhoogd risico op wiegendood lopen.

Oorzaken

Een eenduidige oorzaak voor ALTE is onbekend. Gastro-intestinale, neurologische en respiratoire aandoeningen worden als oorzaak omschreven, maar er is ook een geval omschreven waarbij overvoeding misschien een rol speelde. Een 3 weken oud jongetje begon te braken, stopte met ademhalen, liep blauw aan en werd slap. De ouders wisten door het kindje op de kop te houden het ademhalen op gang te brengen. Bij de huisarts begon het kindje weer te braken, waarna het blauw verkleurde en slap werd. Er werd nu geen ademstilstand waargenomen. In het ziekenhuis werd geen duidelijke oorzaak gevonden. Wel leek het kindje teveel voeding te krijgen. De ouders kregen het advies de voeding aan te passen. Hierna werden geen problemen meer gemeld. Meestal wordt na onderzoek en observatie echter geen aanwijzing voor een oorzaak gevonden.

Hoe vaak komt ALTE voor?

In Nederland en België komt ALTE ongeveer op tenminste 0.6 per 1000 levend geborenen voor. Het komt bij premature kindertjes vaker voor dan bij voldragen baby’s. De meeste gevallen vinden onder de leeftijd van drie maanden plaats, met een piek rond de 8 weken.

Handelen bij ALTE

Op het moment van ALTE, is adequaat handelen van levensbelang. Is je kindje slap en bleek of zelfs blauw, dan is de ademhaling misschien verstoord. Pak je kindje op, klop het op de rug, houd het ondersteboven of ga over tot reanimatie. Ga zo snel mogelijke naar de huisarts of spoedeisende hulp. Omdat je kindje na een episode er klaarblijkelijk kerngezond uitziet, moet je je niet met een kluitje in het riet laten sturen. Spreek je vermoeden van ALTE uit. Hoewel er vaak geen medische oorzaak kan worden gevonden, wordt je kind meestal 48 uur opgenomen en aan de cardiopulmonale monitorbewaking gelegd. Als er na onderzoek en observatie geen reden voor de episode wordt gevonden, zal inderdaad de diagnose ALTE worden gesteld.

Over het algemeen is het herstel snel en volledig, en zal het bij een enkele episode blijven. In een aantal gevallen herhaalt de ALTE zich echter, en zal opnieuw klinische analyse moeten plaatsvinden. Omdat er een verband wordt vermoed tussen ALTE en wiegendood, is het ook noodzakelijk daar extra alert op te zijn.

Geen ALTE

Hoewel het er wel op lijkt, is er geen sprake van ALTE bij de volgende gevallen:

  • kinderen die een collaps na een vaccinatie doormaken
  • kinderen die een typische koortsconvulsie doormaken
  • kinderen met een duidelijk aan de voeding gerelateerde episode en binnen enkele minuten zelfherstel tonen

Gebruikte bronnen
SPOED Magazine – tweemaandelijks vakmagazine voor ambulance & spoedeisende hulp, nr 5, nov-dec 2014 (DVE Media, België)
www.ntvg.nl